GREAT DOXOLOGY - in Greek

Byzantine Notation

George Theodoridis

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode pl 1

Mode pl 2

Grave Mode

Mode pl 4


John Michael Boyer

Mode 3

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Mode 3 - enhanced

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Mode 4

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Mode 4 - enhanced

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Mode pl. 1

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Mode pl. 1 - enhanced

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Grave Mode

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Grave Mode - enhanced

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Grave Mode from Zo

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Grave Mode from Zo - enhanced

Δοξολογία Μανουήλ

Σήμερον σωτηρία

Mode pl. 4

Δοξολογία Μανουήλ

Mode pl. 4 - enhanced

Δοξολογία Μανουήλ